Hvem er jeg?

Her kan du læse lidt om hvem jeg er og laver i hverdagen.


Tjek gerne min Facebook-side, der kan du følge mig og min hverdag.

Formand for kommunens Ungdomsråd

Jeg har været formand for Guldborgsund Ungdomsråd i et år, jeg har været næstformand og medlem af rådet siden 2016.


I ungdomsrådet arbejder vi for, at alle unge i kommunen får en bedre hverdag, og hvordan ungdomskulturen styrkes. 

Ledelsesmedlem i NAU

Jeg har været med i Ledelsen i 2 år. NAU er en tværpolitisk interesse- og paraplyorganisation for alle danske ungdomsråd og -huse samt andre demokratiske projekter for unge mellem 13 og 30 år. NAU’s primære formål er at hjælpe sine medlemmer gennem rådgivning og erfaringsudveksling medlemmerne imellem – både til hverdag og til organisationens nationale arrangementer. 

Bestyrelsesmedlem GULDborgen

GULDborgen er den gamle skole i Guldborg (Guldborgland Skole). Det er nu en privat forening der driver og passer stedet. Jeg sidder med i bestyrelsen, hvor man tager sig at budgettet og de overordede ting der sker på stedet. 

Medlem af Socialdemokratiet

Jeg har været medlem i 10 år. Jeg har været med til alt lige fra pakning af tebirkes til ophægning af plakater. Jeg holder meget af partiet og mine partifæller. Jeg er tildigere bestyrelsesmedlem i Guldborgsund Øst, men jeg er stadig med i Aktivitetsudvalget og hjælper til, til stort set alt hvad vi laver lokalt i partiet.  

Frivillig i Sind Ungdom

Jeg har været frivillig i to år. Sind Ungdom er et værested for unge med social og psyskiske udfordringer. Det er dejligt, at være med til, at give unge en god oplevelse med enten fælles madlavning eller ture til Tivoli. Sind Ungdom har til huse i Frivilligcentret overfor banegården og Huset på Nørre Skole.

Frivillig hos Blindeklubben

Jeg har været frivillig i Blindeklubben i to år. Jeg er pilot, så vi cykler på tandemcykel, og så sidder jeg forest og styre cykelen, så sidder den blinde/svagtseende bagved. Så forklarer man hvad man ser og hvor man er. Det er en dejlig tur på 10-15 km hver onsdag om sommeren.